Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Stare Bielice gmina Biesiekierz, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2013-04-10 Data wydania: 2013-02-22
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXV/155/13 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wraz z towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w Gminie Biesiekierz
Data dodania do bazy: 2013-07-15 13:33:41
Data ogłoszenia: 2010-07-20 Data wydania: 2010-06-07
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XLIII/331/10 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w gminie Biesiekierz, pod nazwą „Gazociąg wysokiego ciśnienia”
Data dodania do bazy: 2011-04-16 01:27:00
Data ogłoszenia: 2009-01-22 Data wydania: 2008-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIII/178/08 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 29 października 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz w obrębie Stare Bielice
Data dodania do bazy: 2011-07-10 12:43:17