Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Biesiekierz, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2016-11-23 Data wydania: 2016-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXV/181/16 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz - wprowadzeń linii elektroenergetycznych do stacji elektroenergetycznej 400/220/110kV Dunowo w obrębie Laski Koszalińskie
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:46:22
Data ogłoszenia: 2016-07-11 Data wydania: 2016-06-02
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XX/158/16 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz pod rozbudowę stacji elektroenergetycznej w obrębie Laski Koszalińskie
Data dodania do bazy: 2016-07-14 12:38:41
Data ogłoszenia: 2013-04-10 Data wydania: 2013-02-22
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXV/155/13 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wraz z towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w Gminie Biesiekierz
Data dodania do bazy: 2013-07-15 13:33:41
Data ogłoszenia: 2013-04-10 Data wydania: 2013-02-22
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXV/155/13 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wraz z towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w Gminie Biesiekierz
Data dodania do bazy: 2013-07-15 13:33:41
Data ogłoszenia: 2013-04-10 Data wydania: 2013-02-22
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXV/155/13 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wraz z towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w Gminie Biesiekierz
Data dodania do bazy: 2013-07-15 13:33:41
Data ogłoszenia: 2010-12-08 Data wydania: 2010-09-27
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XLVI/352/10 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 27 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz - dla zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną - obszary Kraśnik Koszaliński i Warnino
Data dodania do bazy: 2011-04-04 18:55:00
Data ogłoszenia: 2010-12-08 Data wydania: 2010-09-27
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XLVI/352/10 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 27 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz - dla zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną - obszary Kraśnik Koszaliński i Warnino
Data dodania do bazy: 2011-04-04 18:55:00
Data ogłoszenia: 2010-07-20 Data wydania: 2010-06-07
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XLIII/331/10 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w gminie Biesiekierz, pod nazwą „Gazociąg wysokiego ciśnienia”
Data dodania do bazy: 2011-04-16 01:27:00
Data ogłoszenia: 2010-07-20 Data wydania: 2010-06-07
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XLIII/331/10 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w gminie Biesiekierz, pod nazwą „Gazociąg wysokiego ciśnienia”
Data dodania do bazy: 2011-04-16 01:27:00
Data ogłoszenia: 2010-07-20 Data wydania: 2010-06-07
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XLIII/331/10 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w gminie Biesiekierz, pod nazwą „Gazociąg wysokiego ciśnienia”
Data dodania do bazy: 2011-04-16 01:27:00