Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat kamieński, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2012-12-10 Data wydania: 2012-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXIII/331/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, gmina Wolin.
Data dodania do bazy: 2012-12-11 11:30:43
Data ogłoszenia: 2012-10-30 Data wydania: 2012-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVIII/378/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów – terenów w miejscowościach Międzywodzie i Łukęcin.
Data dodania do bazy: 2012-11-02 15:05:30
Data ogłoszenia: 2012-10-30 Data wydania: 2012-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVIII/378/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów – terenów w miejscowościach Międzywodzie i Łukęcin.
Data dodania do bazy: 2012-11-02 15:05:30
Data ogłoszenia: 2012-08-07 Data wydania: 2012-07-13
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIX/298/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Łuskowo, gm. Wolin
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:31:14
Data ogłoszenia: 2012-01-30 Data wydania: 2011-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIX/161/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Promenady Wschodniej w Międzyzdrojach.
Data dodania do bazy: 2012-01-31 20:38:27
Data ogłoszenia: 2011-12-05 Data wydania: 2011-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/165/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo-Wartowo
Data dodania do bazy: 2011-12-10 14:01:57
Data ogłoszenia: 2011-11-07 Data wydania: 2011-09-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/122/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy „Kawczej Górze” obejmującego działki oznaczone numerami: 439 i 160/5 obrębu 20 jednostki ewidencyjnej gminy Międzyzdroje.
Data dodania do bazy: 2011-11-13 12:45:04
Data ogłoszenia: 2011-10-31 Data wydania: 2011-09-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/123/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany planu pod nazwą: „Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje oraz planu zagospodarowania przestrzennego Centrum w Międzyzdrojach, w rejonie ulic: Cypriana Kamila Norwida, Kolejowej, Zwycięstwa”
Data dodania do bazy: 2011-11-06 13:14:52
Data ogłoszenia: 2011-09-30 Data wydania: 2011-08-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.4.4131.184.2011.SA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 sierpnia 2011 r. stwierdzające nieważność załącznika Nr 4 pod nazwą „Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Rybice, Sulikowo, Dąbrowa, Gostyń w gminie Świerzno” do uchwały Nr VIII/45/2011 Rady Gminy Świerzno z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Rybice, Sulikowo, Dąbrowa, Gostyń w gminie Świerzno w zakresie kolumny Nr 3
Data dodania do bazy: 2011-10-01 14:44:38
Data ogłoszenia: 2011-09-30 Data wydania: 2011-08-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.4.4131.184.2011.SA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 sierpnia 2011 r. stwierdzające nieważność załącznika Nr 4 pod nazwą „Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Rybice, Sulikowo, Dąbrowa, Gostyń w gminie Świerzno” do uchwały Nr VIII/45/2011 Rady Gminy Świerzno z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Rybice, Sulikowo, Dąbrowa, Gostyń w gminie Świerzno w zakresie kolumny Nr 3
Data dodania do bazy: 2011-10-01 14:44:38