Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Dziwnów, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2016-07-26 Data wydania: 2016-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XX/199/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów w obrębie Międzywodzie w rejonie ulic: Wczasowej, Spokojnej, Plażowej i Armii Krajowej oraz ulic: Szkolnej, Leśnej i Zwycięstwa
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:59
Data ogłoszenia: 2015-09-01 Data wydania: 2013-05-24
Tytuł dokumentu: wyrok Nr Sygn. akt II SA/Sz 262/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ze skargi Z.W. na uchwałę Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 29 czerwca 2011r. Nr X/152/2011 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów, obejmującego teren położony w miejscowości Dziwnówek pomiędzy ul. Wolności, ul. 1 Maja a granicą obrębu Dziwnówek
Data dodania do bazy: 2016-02-22 16:49:19
Data ogłoszenia: 2015-08-06 Data wydania: 2015-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VIII/76/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Dziwnów obejmującego teren położony w obrębie Łukęcin 1, po południowej stronie drogi wojewódzkiej
Data dodania do bazy: 2015-08-10 13:54:42
Data ogłoszenia: 2012-10-30 Data wydania: 2012-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVIII/378/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów – terenów w miejscowościach Międzywodzie i Łukęcin.
Data dodania do bazy: 2012-11-02 15:05:30
Data ogłoszenia: 2012-10-30 Data wydania: 2012-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVIII/378/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów – terenów w miejscowościach Międzywodzie i Łukęcin.
Data dodania do bazy: 2012-11-02 15:05:30
Data ogłoszenia: 2011-08-24 Data wydania: 2011-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr X/152/2011 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów, obejmującego teren położony w miejscowości Dziwnówek pomiędzy: ul. Wolności, ul. 1-Maja, a granicą obrębu Dziwnówek
Data dodania do bazy: 2011-08-26 20:22:36
Data ogłoszenia: 2010-11-29 Data wydania: 2010-10-18
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr LXXXVII/540/2010 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów, część obrębu Międzywodzie działki nr 874/1÷874/4, 757/3÷757/6, 757/8, 757/12÷757/13 oraz 757/16÷757/19
Data dodania do bazy: 2011-03-21 17:25:00
Data ogłoszenia: 2009-10-07 Data wydania: 2009-02-02
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLVI/279/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów, części obrębu Międzywodzie działki nr 758/2, 758/5, 758/7, 872/1÷872/47, 872/49÷872/76
Data dodania do bazy: 2011-07-15 11:08:52