Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Sitno gmina Mieszkowice, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2012-04-13 Data wydania: 2012-03-22
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVI\109\2012 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieszkowice w obrębach Sitno i Troszyn z przeznaczeniem części terenów pod lokalizację farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania.
Data dodania do bazy: 2012-04-17 13:54:11