Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Mieszkowice, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2014-03-21 Data wydania: 2014-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXVI/294/2014 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mieszkowice w rejonie Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego „Zielin”
Data dodania do bazy: 2014-05-09 07:41:51
Data ogłoszenia: 2013-11-07 Data wydania: 2013-09-26
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXI/241/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice
Data dodania do bazy: 2013-11-15 07:57:53
Data ogłoszenia: 2013-11-07 Data wydania: 2013-09-26
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXI/241/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin gm. Mieszkowice
Data dodania do bazy: 2013-11-15 07:57:53
Data ogłoszenia: 2012-06-13 Data wydania: 2012-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVII/126/2012 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie Kępa Gmina Mieszkowice
Data dodania do bazy: 2012-06-18 11:55:20
Data ogłoszenia: 2012-04-13 Data wydania: 2012-03-22
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVI\109\2012 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieszkowice w obrębach Sitno i Troszyn z przeznaczeniem części terenów pod lokalizację farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania.
Data dodania do bazy: 2012-04-17 13:54:11
Data ogłoszenia: 2012-04-13 Data wydania: 2012-03-22
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVI\109\2012 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieszkowice w obrębach Sitno i Troszyn z przeznaczeniem części terenów pod lokalizację farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania.
Data dodania do bazy: 2012-04-17 13:54:11
Data ogłoszenia: 2010-05-14 Data wydania: 2010-03-25
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XXXVII/296/10 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działki nr 225/2, 322, 323 w obrębie Kurzycko, Gmina Mieszkowice
Data dodania do bazy: 2011-04-29 18:10:00