Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Bieganowo gmina Kołaczkowo, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2009-01-19 Data wydania: 2008-10-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/117/2008 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 października 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice-Pątnów na odcinku położonym w gminie Kołaczkowo
Data dodania do bazy: 2011-08-25 16:13:44