Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Kołaczkowo, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2015-12-08 Data wydania: 2015-11-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/80/2015 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedleńczego wsi Borzykowo w rejonie ulicy Wrzesińskiej i Polnej
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:37
Data ogłoszenia: 2014-12-01 Data wydania: 2014-09-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/244/2014 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 22 września 2014r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedleńczego wsi Borzykowo.
Data dodania do bazy: 2015-02-16 19:00:34
Data ogłoszenia: 2013-07-15 Data wydania: 2013-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/181/2013 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedleńczego wsi Kołaczkowo.
Data dodania do bazy: 2013-09-24 22:28:55
Data ogłoszenia: 2013-06-28 Data wydania: 2013-06-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.332.2013.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2013r. orzekające nieważność uchwały Nr XXIV/169/2013 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedleńczego wsi Kołaczkowo
Data dodania do bazy: 2013-09-10 11:18:20
Data ogłoszenia: 2012-09-19 Data wydania: 2012-06-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/94/2012 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Kołaczkowo
Data dodania do bazy: 2012-09-19 20:39:49
Data ogłoszenia: 2009-01-19 Data wydania: 2008-10-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/117/2008 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 października 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice-Pątnów na odcinku położonym w gminie Kołaczkowo
Data dodania do bazy: 2011-08-25 16:13:44