Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Siedlec gmina Siedlec, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2013-03-25 Data wydania: 2013-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/158/13 Rady Gminy Siedlec z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Siedlec - działki nr 446/10, 446/8, 386/1, 378, 379, 382 i 383
Data dodania do bazy: 2013-08-13 08:10:55
Data ogłoszenia: 2012-05-08 Data wydania: 2012-03-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/98/2012 Rady Gminy Siedlec z dnia 13 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Siedlec w obrębie działek 434/10, 434/11, 434/13, 434/15
Data dodania do bazy: 2012-05-09 11:16:46
Data ogłoszenia: 2011-12-14 Data wydania: 2011-11-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Le-3.4131-1-379/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2011r. orzekające nieważność w całości uchwały Rady Gminy Siedlec Nr XI/67/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Siedlec w obrębie działek 434/10, 434/11, 434/13, 434/15
Data dodania do bazy: 2011-12-18 23:18:12
Data ogłoszenia: 2010-07-08 Data wydania: 2010-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/240/10 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Siedlec - działki nr ew. gr. 350/3, 342/1, 592/2 oraz 599/7
Data dodania do bazy: 2011-02-01 22:57:00