Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Siedlec, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-10-03 Data wydania: 2016-09-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr Nr XXVII/116/2016 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowej części miejscowości Grójec Wielki.
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:20
Data ogłoszenia: 2014-06-25 Data wydania: 2014-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/243/2014 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Kiełpiny – działka nr ew. gr. 492/1.
Data dodania do bazy: 2014-07-30 07:14:35
Data ogłoszenia: 2013-12-05 Data wydania: 2013-12-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.471.2013.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 grudnia 2013r. orzekające nieważność uchwały nr XXXIX/196/2013 Rady Gminy Siedlec z dnia 29 października 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Kiełpiny – działka nr ewid. Gr. 492/1
Data dodania do bazy: 2013-12-11 06:57:30
Data ogłoszenia: 2013-07-11 Data wydania: 2013-05-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/171/2013 Rady Gminy Siedlec z dnia 7 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestzrennego terenu położonego w obrębie Stara Tuchorza przeznaczonego pod eksploatację złoża piasku kwarcowego
Data dodania do bazy: 2013-09-09 14:24:28
Data ogłoszenia: 2013-06-12 Data wydania: 2013-05-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/174/2013 Rady Gminy Siedlec z dnia 7 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Jaromierz - działki nr 89/1, 89/3, 89/6, 89/7, 90/5, 92/1, 92/3 oraz część działki nr 90/7.
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:36
Data ogłoszenia: 2013-03-25 Data wydania: 2013-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/158/13 Rady Gminy Siedlec z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Siedlec - działki nr 446/10, 446/8, 386/1, 378, 379, 382 i 383
Data dodania do bazy: 2013-08-13 08:10:55
Data ogłoszenia: 2012-09-13 Data wydania: 2012-08-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/117/12 Rady Gminy Siedlec z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV w gminie Siedlec
Data dodania do bazy: 2012-09-16 12:39:56
Data ogłoszenia: 2012-09-13 Data wydania: 2012-08-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/117/12 Rady Gminy Siedlec z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV w gminie Siedlec
Data dodania do bazy: 2012-09-16 12:39:56
Data ogłoszenia: 2012-05-08 Data wydania: 2012-03-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/98/2012 Rady Gminy Siedlec z dnia 13 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Siedlec w obrębie działek 434/10, 434/11, 434/13, 434/15
Data dodania do bazy: 2012-05-09 11:16:46
Data ogłoszenia: 2011-12-14 Data wydania: 2011-11-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Le-3.4131-1-379/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2011r. orzekające nieważność w całości uchwały Rady Gminy Siedlec Nr XI/67/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Siedlec w obrębie działek 434/10, 434/11, 434/13, 434/15
Data dodania do bazy: 2011-12-18 23:18:12