Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat wolsztyński, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2012-11-09 Data wydania: 2012-10-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.324.2012.1 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2012r. orzekające nieważność, § 17 ust. 3 pkt 2 tiret 2, § 18 ust. 3 tiret 3 oraz § 19 ust. 3 tiret 4 uchwały Rady Gminy w Przemęt nr XXVIII/171/12 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Nowa Wieś, w rejonie ulic Spokojnej i Sosnowej
Data dodania do bazy: 2012-11-11 13:33:46
Data ogłoszenia: 2012-11-09 Data wydania: 2012-09-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/171/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 20 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Nowa Wieś, w rejonie ulic Spokojnej i Sosnowej
Data dodania do bazy: 2012-11-11 13:33:47
Data ogłoszenia: 2012-11-05 Data wydania: 2012-10-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.335.2012.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 października 2012r. orzekające nieważność, § 17 ust. 3 pkt 2 tiret 2, § 18 ust. 3 tiret 3 oraz § 19 ust. 3 tiret 4 uchwały Rady Gminy w Przemęt nr XXVIII/171/12 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Nowa Wieś, w rejonie ulic Spokojnej i Sosnowej
Data dodania do bazy: 2012-11-11 13:33:46
Data ogłoszenia: 2012-09-13 Data wydania: 2012-08-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/117/12 Rady Gminy Siedlec z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV w gminie Siedlec
Data dodania do bazy: 2012-09-16 12:39:56
Data ogłoszenia: 2012-09-13 Data wydania: 2012-08-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/117/12 Rady Gminy Siedlec z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV w gminie Siedlec
Data dodania do bazy: 2012-09-16 12:39:56
Data ogłoszenia: 2012-05-08 Data wydania: 2012-03-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/98/2012 Rady Gminy Siedlec z dnia 13 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Siedlec w obrębie działek 434/10, 434/11, 434/13, 434/15
Data dodania do bazy: 2012-05-09 11:16:46
Data ogłoszenia: 2011-12-14 Data wydania: 2011-11-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Le-3.4131-1-379/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2011r. orzekające nieważność w całości uchwały Rady Gminy Siedlec Nr XI/67/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Siedlec w obrębie działek 434/10, 434/11, 434/13, 434/15
Data dodania do bazy: 2011-12-18 23:18:12
Data ogłoszenia: 2011-12-14 Data wydania: 2011-10-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Siedlec z dnia 25 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych: 7, 11, 12/2 położonych we wsi Kiełkowo
Data dodania do bazy: 2011-12-18 23:18:12
Data ogłoszenia: 2010-12-17 Data wydania: 2010-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/348/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek o numerach ewidencyjnych 413/6 do 413/22 w Wolsztynie
Data dodania do bazy: 2011-03-20 20:46:00
Data ogłoszenia: 2010-08-19 Data wydania: 2010-05-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/335/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Chorzeminie
Data dodania do bazy: 2011-04-02 00:57:00