Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zbrudzewo gmina Śrem, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-10-05 Data wydania: 2016-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 241/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obwodnicy na terenie wsi Zbrudzewo i Mechlin
Data dodania do bazy: 2016-10-05 18:30:12
Data ogłoszenia: 2015-07-17 Data wydania: 2015-07-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr 100/IX/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie zmiany polegającej na uchyleniu części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską w Śremie uchwałą nr 360/XXXVII/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zbrudzewo
Data dodania do bazy: 2015-07-20 09:28:28
Data ogłoszenia: 2014-07-21 Data wydania: 2014-06-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr 493/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Niesłabin i Zbrudzewo
Data dodania do bazy: 2014-07-25 09:30:33
Data ogłoszenia: 2014-03-28 Data wydania: 2014-03-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.142.2014.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2014r. orzekające nieważność uchwały Nr 433/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Niesłabin i Zbrudzewo
Data dodania do bazy: 2014-04-24 08:20:41
Data ogłoszenia: 2013-10-21 Data wydania: 2013-09-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr 360/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 19 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zbrudzewo
Data dodania do bazy: 2013-12-24 14:25:48
Data ogłoszenia: 2013-04-30 Data wydania: 2013-04-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.264.2013.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. orzekające nieważność uchwały Nr 306/XXXIII//2013 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zbrudzewo
Data dodania do bazy: 2013-08-26 13:14:32
Data ogłoszenia: 2009-07-02 Data wydania: 2009-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 306/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Śremie dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działalności gospodarczej położonego w Zbrudzewie
Data dodania do bazy: 2011-09-10 11:44:53
Data ogłoszenia: 2009-07-02 Data wydania: 2009-06-03
Tytuł dokumentu: ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO nr WN.I-2.0911-233/09 z dnia 3 czerwca 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr 306/XXXVI/09 Rady Miejskiej w .remie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działalności gospodarczej położonego w Zbrudzewie
Data dodania do bazy: 2011-09-10 11:44:53