Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat rawicki, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2013-01-30 Data wydania: 2012-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII-129-12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Sobiałkowo na terenie gminy Miejska Górka.
Data dodania do bazy: 2013-01-30 21:37:50
Data ogłoszenia: 2013-01-16 Data wydania: 2012-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/132/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Miejska Górka, położonego w rejonie ulicy Ignacego Buszy i ulicy Marii Konopnickiej
Data dodania do bazy: 2013-01-20 13:02:24
Data ogłoszenia: 2013-01-16 Data wydania: 2012-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/131/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Miejska Górka (dla działek ew. nr 1804/6, 1804/5, 1804/2, 1804/4 oraz części działki ew. nr 1801 położonych w rejonie ulicy Bema).
Data dodania do bazy: 2013-01-20 13:02:24
Data ogłoszenia: 2012-11-13 Data wydania: 2012-11-12
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.-I.4131.1.360.2012.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 listopada 2012r. orzekające nieważność uchwały Nr XXIV/122/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Miejska Górka (dla działek ew. nr 1804/6, 1804/5, 1804/2, 1804/4 oraz części działki ew. nr 1801 położonych w rejonie ulicy Bema)
Data dodania do bazy: 2012-11-20 09:22:37
Data ogłoszenia: 2012-08-21 Data wydania: 2012-08-17
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.226.2012.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. orzekające nieważność uchwały Nr XXI/106/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Kołaczkowice na terenie gminy Miejska Górka
Data dodania do bazy: 2012-08-27 10:55:10
Data ogłoszenia: 2012-08-21 Data wydania: 2012-08-17
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.227.2012.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 sierpnia 2012r. orzekające nieważność uchwały Nr XXI/105/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Sobiałkowo na terenie gminy Miejska Górka
Data dodania do bazy: 2012-08-27 10:55:10
Data ogłoszenia: 2012-05-07 Data wydania: 2012-03-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/87/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Gostkowo na terenie gminy Miejska Górka.
Data dodania do bazy: 2012-05-09 11:16:46
Data ogłoszenia: 2012-05-07 Data wydania: 2012-03-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/88/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Roszkowo na terenie gminy Miejska Górka.
Data dodania do bazy: 2012-05-09 11:16:46
Data ogłoszenia: 2011-07-21 Data wydania: 2011-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/56/11 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 maja 2011r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosław obejmującego część wsi Pakosław oraz część wsi Sowy.
Data dodania do bazy: 2011-07-21 19:55:13
Data ogłoszenia: 2011-07-21 Data wydania: 2011-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/56/11 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 maja 2011r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosław obejmującego część wsi Pakosław oraz część wsi Sowy.
Data dodania do bazy: 2011-07-21 19:55:13