Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miejska Górka gmina Miejska Górka, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.-I.4131.1.360.2012.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 listopada 2012r. orzekające nieważność uchwały Nr XXIV/122/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Miejska Górka (dla działek ew. nr 1804/6, 1804/5, 1804/2, 1804/4 oraz części działki ew. nr 1801 położonych w rejonie ulicy Bema)1


2