Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Polska Wieś gmina Pobiedziska, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-06-07 Data wydania: 2016-05-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/245/2016 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 17 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych Gminy Pobiedziska
Data dodania do bazy: 2016-06-16 14:23:30
Data ogłoszenia: 2015-10-30 Data wydania: 2015-10-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.351.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 października 2015r. orzekające nieważność uchwały Nr XVI/113/2015 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 24 września 2015 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XIV/99/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30 położonych w obrębie Polska Wieś
Data dodania do bazy: 2015-10-31 11:04:44
Data ogłoszenia: 2015-10-02 Data wydania: 2015-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/113/2015 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 24 września 2015r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XIV/99/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30 położonych w obrębie Polska Wieś, gmina Pobiedziska.
Data dodania do bazy: 2015-11-17 21:12:44
Data ogłoszenia: 2015-10-02 Data wydania: 2015-08-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/99/2015 Burmistrza Miasta Pobiedziska z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, położonych w obrębie Polska Wieś, gmina Pobiedziska
Data dodania do bazy: 2016-02-12 15:02:37
Data ogłoszenia: 2015-04-09 Data wydania: 2015-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/49/2015 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Polskiej Wsi.
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:19:09