Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Pobiedziska gmina Pobiedziska, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-09-08 Data wydania: 2017-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/430/2017 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w Pobiedziskach.
Data dodania do bazy: 2017-09-10 20:34:28
Data ogłoszenia: 2017-09-08 Data wydania: 2017-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/429/2017 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. 174 ark. 25 w Pobiedziskach
Data dodania do bazy: 2017-09-10 20:34:28
Data ogłoszenia: 2016-11-04 Data wydania: 2016-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/304/2016 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie ul. Kiszkowskiej
Data dodania do bazy: 2016-11-08 10:51:33
Data ogłoszenia: 2016-07-14 Data wydania: 2016-06-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/272/2016 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie drogi krajowej i torów kolejowych na wschód od Pobiedzisk.
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:58
Data ogłoszenia: 2016-06-07 Data wydania: 2016-05-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/245/2016 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 17 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych Gminy Pobiedziska
Data dodania do bazy: 2016-06-16 14:23:30
Data ogłoszenia: 2014-12-30 Data wydania: 2014-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/490/14 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej pomiędzu ul. Biedrzyckiego i ul. Kostrzyńską w Pobiedziskach.
Data dodania do bazy: 2015-03-01 12:50:16
Data ogłoszenia: 2013-06-25 Data wydania: 2013-05-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/348/2013 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pobiedziska pomiędzy „Skansenem Miniatur” a ulicą Główną w Pobiedziskach oraz części obrębu Główna gmina Pobiedziska
Data dodania do bazy: 2013-09-10 11:18:20