Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Długa Goślina gmina Murowana Goślina, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-07-20 Data wydania: 2016-07-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.240.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2016r. orzekające nieważność § 2 pkt 3, § 4 pkt 1 lit. b, § 4 pkt 2 lit, b oraz § 14 pkt 1 lit c w zakresie wyrazów „obiektów małej architektury” uchwały Nr XXIII/199/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie – część B dla terenu 1RM,
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:32:24
Data ogłoszenia: 2016-06-20 Data wydania: 2016-06-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/199/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie – część B dla terenu 1RM;
Data dodania do bazy: 2016-06-22 19:48:10
Data ogłoszenia: 2015-11-09 Data wydania: 2015-11-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/118/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 55/1 i 55/2 w Długiej Goślinie
Data dodania do bazy: 2015-11-09 16:30:39
Data ogłoszenia: 2014-05-14 Data wydania: 2014-04-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/361/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część C
Data dodania do bazy: 2014-05-18 13:59:33
Data ogłoszenia: 2013-02-06 Data wydania: 2012-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/208/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 30 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 21/9 w Długiej Goślinie;
Data dodania do bazy: 2013-02-07 21:05:58
Data ogłoszenia: 2013-01-16 Data wydania: 2012-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/195/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie – część A, gmina Murowana Goślina.
Data dodania do bazy: 2013-01-18 09:53:28
Data ogłoszenia: 2013-01-16 Data wydania: 2012-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/196/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie – część B.
Data dodania do bazy: 2013-01-18 09:53:28