Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Murowana Goślina, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-04-04 Data wydania: 2017-03-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/275/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mściszewie dla działek nr 48/47 i 48/66;
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:25
Data ogłoszenia: 2016-07-20 Data wydania: 2016-07-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.241.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2016r. orzekające nieważność § 2 pkt 3, § 4 pkt 1 lit. a oraz § 4 pkt 2 uchwały Nr XXIII/200/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Polnej w Murowanej Goślinie
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:32:24
Data ogłoszenia: 2016-07-20 Data wydania: 2016-07-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.240.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2016r. orzekające nieważność § 2 pkt 3, § 4 pkt 1 lit. b, § 4 pkt 2 lit, b oraz § 14 pkt 1 lit c w zakresie wyrazów „obiektów małej architektury” uchwały Nr XXIII/199/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie – część B dla terenu 1RM,
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:32:24
Data ogłoszenia: 2016-06-20 Data wydania: 2016-06-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/199/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie – część B dla terenu 1RM;
Data dodania do bazy: 2016-06-22 19:48:10
Data ogłoszenia: 2016-06-20 Data wydania: 2016-06-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/200/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Polnej w Murowanej Goślinie;
Data dodania do bazy: 2016-06-22 19:48:10
Data ogłoszenia: 2016-06-20 Data wydania: 2016-06-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/198/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Głębocku – część A, gmina Murowana Goślina
Data dodania do bazy: 2016-06-22 19:48:10
Data ogłoszenia: 2015-12-21 Data wydania: 2015-12-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/141/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon gimnazjum im. H. Cegielskiego w Murowanej Goślinie, gmina Murowana Goślina;
Data dodania do bazy: 2015-12-21 21:20:35
Data ogłoszenia: 2015-11-09 Data wydania: 2015-11-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/118/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 55/1 i 55/2 w Długiej Goślinie
Data dodania do bazy: 2015-11-09 16:30:39
Data ogłoszenia: 2015-11-09 Data wydania: 2015-11-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/119/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1706 w Murowanej Goślinie
Data dodania do bazy: 2015-11-09 16:30:39
Data ogłoszenia: 2015-09-30 Data wydania: 2015-09-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/91/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywizacji gospodarczej w Boduszewie oraz Murowanej Goślinie
Data dodania do bazy: 2015-11-12 17:15:59