Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kościelna Wieś gmina Gołuchów, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2018-03-07 Data wydania: 2017-06-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/277/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś, w rejonie ulicy Kwiatowej, Długiej oraz ulicy Poznańskiej.
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:48
Data ogłoszenia: 2016-01-04 Data wydania: 2015-10-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/92/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 5 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś, w rejonie ulicy Szwedzkiej oraz ulicy Wincentego Witosa.
Data dodania do bazy: 2016-01-22 09:47:37
Data ogłoszenia: 2014-08-01 Data wydania: 2014-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/390/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 maja 2014r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś w rejonie ulicy Panorama.
Data dodania do bazy: 2014-08-04 10:02:47
Data ogłoszenia: 2014-07-31 Data wydania: 2014-07-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.2.12.2014.17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2014r. wskazujące że uchwała Nr XXXIII/390/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś w rejonie ulicy Panorama
Data dodania do bazy: 2014-08-26 15:16:30
Data ogłoszenia: 2012-01-24 Data wydania: 2011-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/121/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kościelna Wieś, w części dotyczącej działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 645 i 644/2, obręb Kościelna Wieś.
Data dodania do bazy: 2012-01-26 23:05:54
Data ogłoszenia: 2011-10-06 Data wydania: 2011-08-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/98/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - działki nr ewid.: 978/101, 978/115, 978/143, 978/117, 978/118, 978/68, 978/69 w Kościelnej Wsi gmina Gołuchów.
Data dodania do bazy: 2011-10-09 21:35:19