Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Szydłowo, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-03-13 Data wydania: 2017-03-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.164.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2017 r. orzekające nieważność uchwały nr XXI/182/17 Rady Gminy Szydłowo z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo na obszarze wsi Dolaszewo, działki o numerach geodezyjnych: 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619
Data dodania do bazy: 2017-03-16 12:14:19
Data ogłoszenia: 2016-10-06 Data wydania: 2016-10-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.360.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 października 2016r. orzekające nieważność Uchwały Nr XVII/143/16 Rady Gminy Szydłowo z dnia 25 sierpnia 2016 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo na obszarze wsi Dolaszewo, działki o numerach geodezyjnych: 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619
Data dodania do bazy: 2016-10-11 22:14:59
Data ogłoszenia: 2016-04-27 Data wydania: 2016-02-25
Tytuł dokumentu: wyrok nr IV SA/Po 704/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 573; 574; 575; 576; 577; 578; 579; 580; 581; 582; 583; 584; 585; 586 w Starej Łubiance, gm. Szydłowo
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:48
Data ogłoszenia: 2014-05-12 Data wydania: 2014-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/282/14 Rady Gminy Szydłowo z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo w rejonie wsi Skrzatusz
Data dodania do bazy: 2014-05-13 08:48:30
Data ogłoszenia: 2014-01-15 Data wydania: 2013-12-23
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN–I.4131.1.516.2013.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 grudnia 2013r. orzekające nieważność uchwały Nr XXIX/245/13 Rady Gminy Szydłowo z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo w rejonie wsi Skrzatusz
Data dodania do bazy: 2014-01-22 08:38:12
Data ogłoszenia: 2014-01-15 Data wydania: 2013-12-23
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN–I.4131.1.517.2013.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 grudnia 2013r. orzekające nieważność uchwały Nr XXIX/246/13 Rady Gminy Szydłowo z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo na obszarze wsi Szydłowo – dla terenu zabudowy produkcyjno – usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
Data dodania do bazy: 2014-01-22 08:38:12
Data ogłoszenia: 2012-07-17 Data wydania: 2011-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/72/11 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo, obręb Stara Łubianka, działka o numerze geodezyjnym 178.
Data dodania do bazy: 2012-07-28 12:59:55
Data ogłoszenia: 2012-07-17 Data wydania: 2011-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/73/11 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo na obszarze wsi Zawada, działki o numerach geodezyjnych 39/2, 41/1, 41/2, 41/3, 42/4, 42/5, 43.
Data dodania do bazy: 2012-07-28 12:59:55
Data ogłoszenia: 2011-09-21 Data wydania: 2011-06-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/56/11 Rady Gminy Szydłowo z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo na obszarze wsi Stara Łubianka
Data dodania do bazy: 2011-09-25 19:32:00
Data ogłoszenia: 2011-09-21 Data wydania: 2011-06-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/57/11 Rady Gminy Szydłowo z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo, obręb Dolaszewo dla działki o nr geodezyjnym 410.
Data dodania do bazy: 2011-09-25 19:32:01