Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Szydłowo gmina Szydłowo, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2014-01-15 Data wydania: 2013-12-23
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN–I.4131.1.517.2013.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 grudnia 2013r. orzekające nieważność uchwały Nr XXIX/246/13 Rady Gminy Szydłowo z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo na obszarze wsi Szydłowo – dla terenu zabudowy produkcyjno – usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
Data dodania do bazy: 2014-01-22 08:38:12
Data ogłoszenia: 2011-08-04 Data wydania: 2011-02-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy Szydłowo z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo - Szydłowo, osiedle budownictwa jednorodzinnego
Data dodania do bazy: 2011-08-05 14:17:18