Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rojów gmina Ostrzeszów, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2013-11-26 Data wydania: 2013-09-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/219/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 12 września 2013r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rojowie w rejonie oczyszczalni ścieków
Data dodania do bazy: 2013-12-02 06:48:19
Data ogłoszenia: 2013-10-23 Data wydania: 2013-10-16
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.431.2013.18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2013r. orzekające nieważność § 5 pkt 1,2,4,6 i 7, § 6, § 17 ust. 2 pkt 8, § 18 ust. 2 pkt 6, § 19 ust. 2 pkt 5, § 20 ust. 2 pkt 5, § 21 ust. 2 pkt 5 i § 22 ust. 2 pkt 5 uchwały Nr XXXIV/219/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 12 września 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rojowie w rejonie oczyszczalni ścieków
Data dodania do bazy: 2013-12-24 14:25:48
Data ogłoszenia: 2013-04-26 Data wydania: 2013-04-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.205.2013.18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 kwietnia 2013r. orzekające nieważność uchwały Nr XXIX/190/2013 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rojowie w rejonie oczyszczalni ścieków
Data dodania do bazy: 2013-08-26 13:14:32