Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Ostrzeszów, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-07-18 Data wydania: 2017-07-17
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.410.2017.10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2017 r. orzekające nieważność § 5 ust. 6 w zakresie wyrazów "„oraz szerokości”" oraz § 10 ust. 3 i 4 Uchwały Nr XXXI/203/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie "Мiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic: T. Kościuszki i Jana Pawła II w Ostrzeszowie"
Data dodania do bazy: 2017-07-26 13:40:05
Data ogłoszenia: 2016-12-28 Data wydania: 2016-10-20
Tytuł dokumentu: wyrok nr IV SA/Po 457/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 października 2016r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic: T. Kościuszki i Jana Pawła II w Ostrzeszowie"
Data dodania do bazy: 2017-03-06 19:01:57
Data ogłoszenia: 2015-11-09 Data wydania: 2015-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/74/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic: Zamkowej i Piastowskiej w Ostrzeszowie
Data dodania do bazy: 2015-11-13 20:01:45
Data ogłoszenia: 2015-11-09 Data wydania: 2015-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/73/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Dworcowej w Ostrzeszowie
Data dodania do bazy: 2015-11-09 16:30:39
Data ogłoszenia: 2015-11-09 Data wydania: 2015-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/75/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Bukowej w Ostrzeszowie
Data dodania do bazy: 2015-11-09 16:30:39
Data ogłoszenia: 2015-09-28 Data wydania: 2015-09-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/66/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 21 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic: T .Kościuszki i Jana Pawła II w Ostrzeszowie
Data dodania do bazy: 2015-09-28 21:49:51
Data ogłoszenia: 2015-09-28 Data wydania: 2015-09-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/65/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 21 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Stodolnej w Ostrzeszowie
Data dodania do bazy: 2015-09-28 21:49:51
Data ogłoszenia: 2015-04-29 Data wydania: 2015-04-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.148.2015.18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. orzekające nieważność uchwały Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Bukowej w Ostrzeszowie
Data dodania do bazy: 2015-04-30 13:07:33
Data ogłoszenia: 2015-04-27 Data wydania: 2015-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/32/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Bukowej w Ostrzeszowie
Data dodania do bazy: 2015-04-28 07:05:21
Data ogłoszenia: 2015-04-27 Data wydania: 2015-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/33/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy H.Sienkiewicza w Ostrzeszowie
Data dodania do bazy: 2015-04-28 07:05:21