Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat międzychodzki, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-10-06 Data wydania: 2016-10-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.356.2016.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 października 2016r. orzekające nieważność § 2 pkt 4 Uchwały Nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Kwilcz w z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz w obrębie geodezyjnym Prusim działki nr ewidencyjny 213, 214, 216/8 w zakresie wyrazów: „przy czym powierzchnię całkowitą zabudowy stanowi suma powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na terenie”
Data dodania do bazy: 2016-10-18 13:34:59
Data ogłoszenia: 2016-09-30 Data wydania: 2016-09-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.2.33.2016.22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 września 2016r. wskazująca że uchwała nr XXII/162/2016 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Towarowej na terenie miasta Sieraków została wydana z naruszeniem prawa
Data dodania do bazy: 2016-10-01 09:51:56
Data ogłoszenia: 2016-09-15 Data wydania: 2016-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/159/2016 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz w obrębie geodezyjnym Prusim działki nr ewidencyjny 213, 214, 216/8.
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:20
Data ogłoszenia: 2016-08-24 Data wydania: 2016-08-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/163/2016 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług turystyki oraz sportu i rekreacji na terenie miasta Sieraków
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:20
Data ogłoszenia: 2016-08-24 Data wydania: 2016-08-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/162/2016 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Towarowej na terenie miasta Sieraków
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:20
Data ogłoszenia: 2016-07-14 Data wydania: 2016-07-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/262/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (dz. nr: 613/23, 1601/1, 1601/2)
Data dodania do bazy: 2016-07-16 13:07:41
Data ogłoszenia: 2016-07-14 Data wydania: 2016-07-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/263/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Wielowieś
Data dodania do bazy: 2016-07-16 13:07:41
Data ogłoszenia: 2016-06-28 Data wydania: 2016-06-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/154/2016 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki numer 4/2 z obrębu wsi Grobia, gmina Sieraków
Data dodania do bazy: 2016-06-29 12:52:22
Data ogłoszenia: 2016-06-17 Data wydania: 2016-06-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/255/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (dz. nr: 562/9)
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:49
Data ogłoszenia: 2016-06-17 Data wydania: 2016-06-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/254/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Mierzyn – Drzewce (dz. nr 191)
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:49