Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Powiercie gmina Koło, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-05-10 Data wydania: 2016-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/135/2016 Rady Gminy w Kole z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze Gminy Koło- Etap I A
Data dodania do bazy: 2016-05-22 11:20:29
Data ogłoszenia: 2015-06-08 Data wydania: 2015-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy w Kole z dnia 27 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewid. 29/2 w obrębie Powiercie Wieś, w gminie Koło.
Data dodania do bazy: 2015-06-08 21:23:18