Strona główna Informacje Polityka prywatnościgmina Grodzisk Wielkopolski:
Grodzisk Wielkopolski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Grodzisk Wielkopolski gmina Grodzisk Wielkopolski, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2011-12-07 Data wydania: 2011-11-22
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Le.3-4131-1-366/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 listopada 2011r. orzekające nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim Nr XI/85/2011 z dnia 29 września 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu obejmującego działki nr 40/2, 41/1, 44/2, 45, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5 i 49 położone w Grodzisku Wielkopolskim,
Data dodania do bazy: 2011-12-10 14:01:37
Data ogłoszenia: 2011-02-28 Data wydania: 2011-01-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Le.3.0911-25/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2011r. orzekające nieważność w całości uchwały L/361/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r. Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki 391/2; 392/2; 392/3; 393/2; 393/3; 393/4; 393/5; 394/1; 394/2; 395; 396/1; 396/2; 396/3; 397/1; 397/2; 398/3; 399/1; 400/1; 401/5; 401/7; 402/3; 403/1; 404/1; 405/1; 406/3; 406/4; 406/5; 428/4; 428/5; 428/8; 428/10; 428/13 i 428/15 położonego w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Słowiańskiej
Data dodania do bazy: 2011-02-28 21:50:00
Data ogłoszenia: 2010-02-24 Data wydania: 2009-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/302/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Środkowej w Grodzisku Wielkopolskim
Data dodania do bazy: 2011-03-27 23:05:00
Data ogłoszenia: 2010-02-24 Data wydania: 2009-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/303/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego i usługowego w Grodzisku Wielkopolskim pomiędzy ulicami Mikołajczyka, Winną i nowoprojektowaną ulicą od północy
Data dodania do bazy: 2011-06-01 21:26:00
Data ogłoszenia: 2009-12-10 Data wydania: 2009-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/279/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 30 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Terminal Ekspedycyjny Wierzbno – Odazotownia Grodzisk, odcinek na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski
Data dodania do bazy: 2011-10-16 11:16:40
Data ogłoszenia: 2009-09-10 Data wydania: 2009-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/262/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej w grodzisku Wielkopolskim przy ul. Powstańców Chocieszyńskich
Data dodania do bazy: 2011-10-01 14:42:10
Data ogłoszenia: 2009-09-10 Data wydania: 2009-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/263/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 3946, 3947, 3948/1, 3948/2, 3948/3, 3948/4, 3948/5, 3948/6, 3948/7, położonego w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Wielichowskiej
Data dodania do bazy: 2011-10-01 14:42:10
Data ogłoszenia: 2009-03-13 Data wydania: 2008-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/211/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 389/4, 389/5, 389/6, 389/7, 389/8, 389/9, 389/11, 389/12, 389/13, 389/14, 389/15, położonego w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Słowiańskiej
Data dodania do bazy: 2011-07-26 09:40:05