Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Grodzisk Wielkopolski, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-12-05 Data wydania: 2016-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/178/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu aktywizacji gospodarczej, położonego przy ul. Fabrycznej w Grodzisku Wielkopolskim
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:50
Data ogłoszenia: 2016-10-03 Data wydania: 2016-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/161/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 28 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Rakoniewickiej, Poznańskiej i Zielonogórskiej w Grodzisku Wielkopolskim
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:20
Data ogłoszenia: 2016-07-25 Data wydania: 2016-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/144/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu lotniska położonego w miejscowości Kąkolewo
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:32:24
Data ogłoszenia: 2015-11-02 Data wydania: 2015-09-03
Tytuł dokumentu: wyrok nr IV SA/Po 177/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 3 września 2015r. w sprawie :miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Rakoniewickiej,Poznańskiej i Zielonogórskiej w Grodzisku Wielkopolskim
Data dodania do bazy: 2016-02-11 09:37:40
Data ogłoszenia: 2015-04-21 Data wydania: 2015-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/28/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 159/1, 159/2, 160, 161, 162, 163, 164/1, 164/2, 170/3, 170/4, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 oraz fragment działki nr 168/1, położone w Słocinie – etap II, III, IV, V
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:25
Data ogłoszenia: 2015-04-21 Data wydania: 2015-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/ 27/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 159/1, 159/2, 160, 161, 162, 163, 164/1, 164/2, 170/3, 170/4, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 oraz fragment działki nr 168/1, położone w Słocinie – etap I
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:25
Data ogłoszenia: 2014-07-28 Data wydania: 2014-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/306/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Łyżwiarskiej w Grodzisku Wielkopolskim.
Data dodania do bazy: 2014-07-28 21:37:27
Data ogłoszenia: 2013-04-26 Data wydania: 2013-04-17
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN_I.4131.1.231.2013.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 kwietnia 2013r. orzekające nieważność uchwały Nr XXVI/199/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 159/1, 159/2, 160, 161, 162, 163, 164/1, 164/2, 170/3, 170/4, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 oraz fragment działki nr 168/1, położone w Słoninie – etap I
Data dodania do bazy: 2015-01-02 10:45:43
Data ogłoszenia: 2013-03-21 Data wydania: 2012-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/187/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 9/1, 10/1, 10/2, 11/10,11/11 położone w Grodzisku Wielkopolskim – etap I.
Data dodania do bazy: 2013-04-11 22:15:19
Data ogłoszenia: 2013-03-20 Data wydania: 2013-03-07
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.2.2013.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 marca 2013r. wskazujące, że uchwała XXIII/187/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 2,3,4,5,6,7,8/1,9/1,10/1,10/2,11/10,11/11 położone w Grodzisku Wielkopolskim – etap I, została wydana z nieistotnym naruszeniem prawa
Data dodania do bazy: 2013-03-21 09:49:56