Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Granowo gmina Granowo, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-03-03 Data wydania: 2017-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/154/2017 Rady Gminy Granowo z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Granowo na obszarze wsi Granowo - działka 883/9 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - rejon ulicy Kościańskiej.
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:02:08
Data ogłoszenia: 2014-11-27 Data wydania: 2014-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/251/2014 Rady Gminy Granowo z dnia 27 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części działki 546/3 w Granowie
Data dodania do bazy: 2015-02-16 19:00:34
Data ogłoszenia: 2014-11-27 Data wydania: 2014-11-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.460.2014.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2014r. orzekające nieważność § 11 oraz § 8 ust. 2 pkt 3 lit. f w zakresie wyrazów „staraniem i na koszt inwestora terenów” uchwały Nr XL/251/2014 Rady Gminy Granowo z dnia 27 października 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części działki 546/3 w Granowie
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:49
Data ogłoszenia: 2013-09-17 Data wydania: 2013-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/179/2013 Rady Gminy Granowo z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego – Granowo, ul. Sportowa
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:52
Data ogłoszenia: 2013-03-11 Data wydania: 2012-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/139/2012 Rady Gminy Granowo z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej i zabudowy mieszkaniowej na obszarze działek o nr ewid.: 328/1, 328/2 i 329 w miejscowości Granowo.
Data dodania do bazy: 2013-04-10 21:57:45
Data ogłoszenia: 2009-09-21 Data wydania: 2009-07-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/153/2009 Rady Gminy Granowo z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie miejscowśgop planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Granowo na obszarze działki o nr ewid.: 566/2
Data dodania do bazy: 2011-10-09 21:32:48