Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Granowo, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-03-03 Data wydania: 2017-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/154/2017 Rady Gminy Granowo z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Granowo na obszarze wsi Granowo - działka 883/9 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - rejon ulicy Kościańskiej.
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:02:08
Data ogłoszenia: 2016-09-05 Data wydania: 2016-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/128/2016 Rady Gminy Granowo z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Strzępiń w gminie Granowo
Data dodania do bazy: 2016-10-18 13:34:58
Data ogłoszenia: 2016-07-04 Data wydania: 2016-07-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.223.2016.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2016r. orzekające nieważność Uchwały Nr XXVII/118/2016 Rady Gminy Granowo z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Strzępiń w gminie Granowo ”
Data dodania do bazy: 2016-07-04 20:50:29
Data ogłoszenia: 2016-05-31 Data wydania: 2016-05-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/118/2016 Rady Gminy Granowo z dnia 23 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Strzępiń w gminie Granowo
Data dodania do bazy: 2016-05-31 17:39:21
Data ogłoszenia: 2014-12-16 Data wydania: 2014-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/252/2014 Rady Gminy Granowo z dnia 27 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 1207 w Kubaczynie, gmina Granowo
Data dodania do bazy: 2015-02-26 20:15:39
Data ogłoszenia: 2014-11-27 Data wydania: 2014-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/251/2014 Rady Gminy Granowo z dnia 27 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części działki 546/3 w Granowie
Data dodania do bazy: 2015-02-16 19:00:34
Data ogłoszenia: 2014-11-27 Data wydania: 2014-11-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.460.2014.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2014r. orzekające nieważność § 11 oraz § 8 ust. 2 pkt 3 lit. f w zakresie wyrazów „staraniem i na koszt inwestora terenów” uchwały Nr XL/251/2014 Rady Gminy Granowo z dnia 27 października 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części działki 546/3 w Granowie
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:49
Data ogłoszenia: 2014-05-07 Data wydania: 2014-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/215/2014 Rady Gminy Granowo z dnia 31 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Niemierzyce dla działki nr ew.93, gmina Granowo
Data dodania do bazy: 2014-05-13 08:48:30
Data ogłoszenia: 2013-10-01 Data wydania: 2013-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy Granowo z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kąkolewo na obszarze działek o nr ew. 105/1, 105/2, 105/3, 105/4 i 105/5 w gminie Granowo
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:52
Data ogłoszenia: 2013-09-17 Data wydania: 2013-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/179/2013 Rady Gminy Granowo z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego – Granowo, ul. Sportowa
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:52