Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Strzyżewo Kościelne gmina Gniezno, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-05-29 Data wydania: 2017-05-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/243/2017 Rady Gminy Gniezno z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Strzyżewo Kościelne dz. nr 128.
Data dodania do bazy: 2017-06-09 18:35:08
Data ogłoszenia: 2012-09-21 Data wydania: 2012-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej we wsi Strzyżewo Kościelne - dz. nr 73/1, 73/3, 73/4.
Data dodania do bazy: 2012-09-22 13:06:47
Data ogłoszenia: 2012-01-23 Data wydania: 2011-11-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/106/2011 Rady Gminy Gniezno z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Strzyżewo Kościelne – działka nr 119 i 120.
Data dodania do bazy: 2012-01-23 19:24:42
Data ogłoszenia: 2011-12-20 Data wydania: 2011-12-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.-7.4131- 1-390 /11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2011r. nieważność Uchwały Nr XVI/90/11 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 października 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej we wsi Strzyżewo Kościelne dz. 73/1, 73/3, 73/4
Data dodania do bazy: 2011-12-20 19:46:40
Data ogłoszenia: 2010-04-29 Data wydania: 2009-11-30
Tytuł dokumentu: Uchwała nr XL/400/2009 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej we wsi Strzyżewo Kościelne – działka nr 122
Data dodania do bazy: 2011-04-05 22:18:00