Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gniezno gmina Gniezno, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2015-03-23 Data wydania: 2015-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/22/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie Ronda im. Jacka Kaczmarskiego w Gnieźnie.
Data dodania do bazy: 2015-05-04 16:48:30
Data ogłoszenia: 2014-11-17 Data wydania: 2014-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/575/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 24 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy przemysłowej i mieszkaniowo-usługowej przy ul. Witkowskiej, Surowieckiego, Składowej i Klonowej w Gnieźnie.
Data dodania do bazy: 2015-02-26 20:15:38
Data ogłoszenia: 2013-11-08 Data wydania: 2013-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/430/2013 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Okopowej i Zachodniej na os. Kleryka w Gnieźnie
Data dodania do bazy: 2013-11-27 07:16:51
Data ogłoszenia: 2013-04-18 Data wydania: 2013-04-17
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.4131.1.222.2013.10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 kwietnia 2013r. orzekające nieważność uchwały Nr XXIX / 351 / 2013 Rady Miasta Gniezna z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Okopowej i Zachodniej na os. Kleryka w Gnieźnie
Data dodania do bazy: 2013-07-14 19:23:25
Data ogłoszenia: 2013-03-20 Data wydania: 2012-01-19
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Po 564/11 Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:04:07
Data ogłoszenia: 2013-02-26 Data wydania: 2012-10-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/288/2012 Rady Miasta Gniezna z dnia 24 października 2012r. sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Pustachowa II w Gnieźnie
Data dodania do bazy: 2013-02-26 20:37:09
Data ogłoszenia: 2013-02-25 Data wydania: 2012-10-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/289/2012 Rady Miasta Gniezna z dnia 24 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej na os. Grunwaldzkim w Gnieźnie.
Data dodania do bazy: 2013-02-26 20:37:09
Data ogłoszenia: 2012-11-07 Data wydania: 2012-09-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/271/2012 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. Poznańską a ul. E. Orzeszkowej w Gnieźnie.
Data dodania do bazy: 2012-11-11 13:33:46
Data ogłoszenia: 2012-10-31 Data wydania: 2012-09-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/272/2012 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Trzemeszeńskiej i ul. Roosevelta w Gnieźnie.
Data dodania do bazy: 2012-11-02 15:05:22
Data ogłoszenia: 2012-08-13 Data wydania: 2012-06-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/252/2012 Rady Miasta Gniezna z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Kokoszki w Gnieźnie – Część A
Data dodania do bazy: 2012-08-14 17:57:44