Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Mężyk gmina Wieleń, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2013-09-24 Data wydania: 2013-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr 296/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Mężyk dla kompleksu oznaczonego jako Letnisko 1
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:52
Data ogłoszenia: 2013-09-17 Data wydania: 2013-08-07
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.389.2013.19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2013r. orzekające nieważność uchwały Nr 296/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Mężyk dla kompleksu oznaczonego jako Letnisko 1 w części dotyczącej § 13 ust. 1 pkt 3 w zakresie wyrazów „z wyłączeniem terenu zabudowy rekreacyjno – letniskowej MR8, dla którego ustala się nakaz odprowadzenia ścieków bytowych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej”, ze względu na istotne naruszenie prawa.
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:50:10
Data ogłoszenia: 2012-07-03 Data wydania: 2012-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 171/XVII/12 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Mężyk dla kompleksu oznaczonego jako Letnisko 2
Data dodania do bazy: 2012-07-08 20:23:54
Data ogłoszenia: 2011-02-07 Data wydania: 2010-11-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr 449/XLI/10 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Mężyk w rejonie jeziora Bąd
Data dodania do bazy: 2011-05-26 19:27:00