Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Wieleń, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-07-12 Data wydania: 2016-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 159/XVI/2016 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Dzierżążno Małe w rejonie działek o nr ewid. 75 i 82/4
Data dodania do bazy: 2016-07-12 15:06:48
Data ogłoszenia: 2016-07-12 Data wydania: 2016-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 160/XVI/2016 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Hamrzysko w rejonie działek o nr ewid. 162/4 i 174/1
Data dodania do bazy: 2016-07-12 15:06:48
Data ogłoszenia: 2015-07-09 Data wydania: 2015-06-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.232.2015.19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2015r. orzekające nieważność Uchwały Nr 51/VII/15 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Gulcz w rejonie działek o nr ewid.: 507, 508, 526 i 527
Data dodania do bazy: 2015-07-15 18:04:39
Data ogłoszenia: 2015-06-12 Data wydania: 2015-05-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr 50/VII/15 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 20 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wielenia w rejonie ulic: Janka z Czarnkowa i Mężykowskiej
Data dodania do bazy: 2015-08-12 21:01:17
Data ogłoszenia: 2015-06-12 Data wydania: 2015-05-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr 51/VII/15 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 20 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Gulcz w rejonie działek o nr ewid.: 507, 508, 526 i 527
Data dodania do bazy: 2015-08-12 21:01:17
Data ogłoszenia: 2014-11-24 Data wydania: 2014-10-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr 432/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 2 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kuźniczka w rejonie działki o nr ewid. 132/3
Data dodania do bazy: 2015-02-05 14:05:47
Data ogłoszenia: 2014-11-19 Data wydania: 2014-10-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr 433/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 2 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Międzyleska–Spółdzielcza w Wieleniu
Data dodania do bazy: 2015-01-31 12:01:13
Data ogłoszenia: 2014-04-16 Data wydania: 2014-03-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr 374/XXXIII/14 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 12 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie działek o nr ewid.: 1705 i 513/8 położonych na obszarze wsi Rosko
Data dodania do bazy: 2014-04-22 19:48:03
Data ogłoszenia: 2014-04-16 Data wydania: 2014-03-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr 375/XXXIII/14 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 12 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o nr ewid.: 722 i 728 położonych na obszarze wsi Rosko
Data dodania do bazy: 2014-04-23 11:41:24
Data ogłoszenia: 2013-09-24 Data wydania: 2013-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr 296/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Mężyk dla kompleksu oznaczonego jako Letnisko 1
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:52