Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Budzyń gmina Budzyń, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2014-08-04 Data wydania: 2014-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/288/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego w rejonie ulicy Margonińskiej (I etap).
Data dodania do bazy: 2014-08-15 13:14:40
Data ogłoszenia: 2014-08-04 Data wydania: 2014-08-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.324.2014.19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 sierpnia 2014r. orzekające nieważność uchwały Nr XXXVII/288/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego w rejonie ulicy Margonińskiej (etap I) w części dotyczącej: 1) § 6 pkt 4 w zakresie wyrazu „ bezpośredniego”, 2) § 14 pkt 3 lit. b w zakresie wyrazu „ bezpośredni”, 3) § 18 pkt 8, 4) § 23 ust. 3 pkt 1 lit. e, pkt 2 lit. e i pkt 3 lit. e, 5) § 24 pkt 1 lit. a w zakresie wyrazu „ogólnodostępnych
Data dodania do bazy: 2016-07-16 13:18:11
Data ogłoszenia: 2011-11-04 Data wydania: 2011-09-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/55/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego w rejonie rowu melioracyjnego i ulic Klonowej i Wielkopolskiej.
Data dodania do bazy: 2011-11-06 13:14:52
Data ogłoszenia: 2011-08-26 Data wydania: 2011-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/42/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego w rejonie osiedla Piaski
Data dodania do bazy: 2011-08-26 20:22:30
Data ogłoszenia: 2011-08-26 Data wydania: 2011-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/43/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń, rejon ulicy Leśnej
Data dodania do bazy: 2012-01-03 13:23:55
Data ogłoszenia: 2011-01-17 Data wydania: 2010-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/327/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń, w rejonie ulicy Gumowej
Data dodania do bazy: 2011-03-09 18:41:00
Data ogłoszenia: 2010-07-28 Data wydania: 2010-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/284/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń - rejon ulicy Leśnej
Data dodania do bazy: 2011-03-03 20:15:00
Data ogłoszenia: 2010-03-26 Data wydania: 2009-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/258/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń-rejon Osiedla Zielonego
Data dodania do bazy: 2011-03-27 19:25:00
Data ogłoszenia: 2009-04-30 Data wydania: 2009-03-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/180/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń, w obrębie wsi Budzyń, rejon ulicy Przemysłowej, działka nr 296/9
Data dodania do bazy: 2011-07-31 14:14:17
Data ogłoszenia: 2009-03-12 Data wydania: 2008-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/166/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Budzyń, rejon ulicy Leśnej
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:46:58