Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Szczytno gmina Szczytno, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2016-06-28 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/113/2016 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Szczytno – rejon Placu Wolności i Jeziora Domowego Małego”
Data dodania do bazy: 2016-06-29 12:52:20
Data ogłoszenia: 2015-04-13 Data wydania: 2015-03-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/34/15 Rady Gminy Szczytno z dnia 11 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 400 KV OSTROŁĘKA – OLSZTYN MĄTKI NA TERENIE GMINY SZCZYTNO
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:19:09
Data ogłoszenia: 2014-04-15 Data wydania: 2014-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/256/2014 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Szczytno kwartał ulic J. Piłsudskiego – Solidarności w rejonie ulic Piłsudskiego – Wiejska
Data dodania do bazy: 2014-04-22 19:48:02
Data ogłoszenia: 2014-04-15 Data wydania: 2014-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/255/2014 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Szczytno jednostka B w kwartale ulic Chrobrego, 3 Maja, Lipperta, Barczewskiego
Data dodania do bazy: 2014-04-22 19:48:02
Data ogłoszenia: 2014-01-31 Data wydania: 2013-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/235/2013 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Szczytno – Osiedle Kochanowskiego II”.
Data dodania do bazy: 2014-02-11 07:35:53
Data ogłoszenia: 2014-01-31 Data wydania: 2014-01-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.22.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 stycznia 2014r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XXVIII/235/2013 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego olanu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Szczytno - Osiedle Kochanowskiego II"
Data dodania do bazy: 2014-02-11 07:35:53
Data ogłoszenia: 2013-07-31 Data wydania: 2013-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/211/2013 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Szczytno - Bartna Strona"
Data dodania do bazy: 2013-08-28 15:53:18
Data ogłoszenia: 2012-08-29 Data wydania: 2012-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/139/2012 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczytno - Śródmieście jednostka A - ulica Tadeusza Kościuszki
Data dodania do bazy: 2012-09-02 17:00:45
Data ogłoszenia: 2011-06-22 Data wydania: 2011-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Szczytno – Jezioro Domowe Duże
Data dodania do bazy: 2011-06-21 20:17:32
Data ogłoszenia: 2011-05-19 Data wydania: 2011-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Szczytno kwartał ulic Przemysłowa - Wielbarska”
Data dodania do bazy: 2011-05-20 00:24:00