Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Unieszewo gmina Gietrzwałd, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2018-01-31 Data wydania: 2017-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/335/2017 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd w części obrębu Unieszewo
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2015-04-29 Data wydania: 2015-03-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 17 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych nad jeziorem Wulpińskim w obrębie Unieszewo, gmina Gietrzwałd
Data dodania do bazy: 2015-04-30 13:06:33
Data ogłoszenia: 2015-04-29 Data wydania: 2015-03-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 17 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej w części obrębu Unieszewo, gmina Gietrzwałd
Data dodania do bazy: 2015-04-30 13:06:42
Data ogłoszenia: 2013-10-08 Data wydania: 2013-10-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.443.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 1 października 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XXXV/347/2013 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd w otoczeniu Jeziora Wulpińskiego - obręb Unieszewo.
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:53
Data ogłoszenia: 2013-10-08 Data wydania: 2013-08-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/347/2013 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd w otoczeniu Jeziora Wulpińskiego – obręb Unieszewo.
Data dodania do bazy: 2013-10-22 21:56:24
Data ogłoszenia: 2012-12-28 Data wydania: 2012-11-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/241/2012 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarpwania przestrzennego Gminy Gietrzwałd w obrębie Unieszewo.
Data dodania do bazy: 2012-12-28 23:08:21
Data ogłoszenia: 2012-12-12 Data wydania: 2012-10-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/224/2012 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 11 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd w miejscowości Unieszewo, działka nr 178/4 i działki o numerach od 172/11 do 172/19.
Data dodania do bazy: 2012-12-13 23:03:47
Data ogłoszenia: 2012-02-17 Data wydania: 2011-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/139/2011 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych położonych nad jeziorem Wulpińskim w obrębie Unieszewo gmina Gietrzwałd.
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:41:12