Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Sząbruk gmina Gietrzwałd, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2013-03-21 Data wydania: 2013-02-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.163.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 27 lutego 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXIX/278/2013 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Sząbruk, gmina Gietrzwałd
Data dodania do bazy: 2013-04-11 22:15:13
Data ogłoszenia: 2013-03-21 Data wydania: 2013-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/278/2013 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Sząbruk, gmina Gietrzwałd
Data dodania do bazy: 2013-04-11 22:15:13
Data ogłoszenia: 2012-02-17 Data wydania: 2012-01-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/147/2012 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd w obrębie Sząbruk.
Data dodania do bazy: 2012-02-22 19:06:25
Data ogłoszenia: 2010-10-13 Data wydania: 2010-09-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/485/2010 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 2 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowośći Sząbruk w gminie Gietrzwałd (część A).
Data dodania do bazy: 2011-03-12 21:26:00
Data ogłoszenia: 2010-10-05 Data wydania: 2010-07-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/475/2010 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd w obrębie Sząbruk - działki nr 147/1 i 192/199.
Data dodania do bazy: 2011-05-04 19:33:00
Data ogłoszenia: 2010-10-05 Data wydania: 2010-09-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/493/2010 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 2 września 2010r. w sprawie sprostowania omyłki w uchwale Rady Gminy Gietrzwałd Nr XLIII/475/2010 z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gietrzwałd w obrębie Sząbruk – działki nr 147/1 i 192/199.
Data dodania do bazy: 2011-02-12 18:04:00
Data ogłoszenia: 2010-09-06 Data wydania: 2010-07-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/474/2010 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 22 lipca 2010r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej położonych w miejscowości Sząbruk, gmina Gietrzwałd.
Data dodania do bazy: 2011-04-25 20:56:00
Data ogłoszenia: 2009-10-13 Data wydania: 2009-09-03
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXIV/342/2009 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 3 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Sząbruk w gminie Gietrzwałd (część "B")
Data dodania do bazy: 2011-07-28 22:22:46