Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Orneta, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2017-05-18 Data wydania: 2017-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr BRM.0007.18.2017 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Osetnik, gmina Orneta
Data dodania do bazy: 2017-06-13 18:35:44
Data ogłoszenia: 2017-04-21 Data wydania: 2017-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr BRM.0007.19.2017 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Orneta
Data dodania do bazy: 2017-04-24 08:18:48
Data ogłoszenia: 2015-12-29 Data wydania: 2015-10-06
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Ol 818/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 6 października 2015r. w sprawie ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 24 września 2014 r., nr XLVIII/352/14 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Drwęczno, Gmina Orneta
Data dodania do bazy: 2016-01-17 09:43:33
Data ogłoszenia: 2015-06-22 Data wydania: 2015-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr BRM.0007.30.2015 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Nowy Dwór, gmina Orneta
Data dodania do bazy: 2015-06-28 14:00:07
Data ogłoszenia: 2014-12-02 Data wydania: 2014-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/352/14 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Drwęczno, gmina Orneta
Data dodania do bazy: 2015-01-19 13:28:25
Data ogłoszenia: 2013-10-09 Data wydania: 2013-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/264/13 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Krzykały, gmina Orneta.
Data dodania do bazy: 2013-10-22 21:56:24
Data ogłoszenia: 2013-04-25 Data wydania: 2013-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/229/13 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 80/9 i 80/10 w obrębie geodezyjnym Opin, gmina Orneta.
Data dodania do bazy: 2013-08-05 12:01:29
Data ogłoszenia: 2012-02-16 Data wydania: 2011-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/113/11 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO KROSNO GM. ORNETA.
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:41:12
Data ogłoszenia: 2012-01-18 Data wydania: 2011-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/94/11 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 26 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orneta.
Data dodania do bazy: 2012-01-22 10:44:13
Data ogłoszenia: 2011-11-14 Data wydania: 2011-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/77/11 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 37/3 w obrębie geodezyjnym Opin, gmina Orneta
Data dodania do bazy: 2011-11-20 12:44:56