Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rożyńsk Wielki gmina Gołdap, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2014-06-12 Data wydania: 2014-06-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.138.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 9 czerwca 2014r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr L/306/2014 Rady Gminy Prostki z dnia 29 kwietnia 2014 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Różyńsk Wielki gmina Prostki
Data dodania do bazy: 2014-06-22 12:04:35