Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Szymonka gmina Ryn, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2015-08-11 Data wydania: 2015-08-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.227.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 5 sierpnia 2015r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Rynie z 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” terenu położonego w obrębie geodezyjnym Szymonka gm. Ryn na działkach o numerach geodezyjnych 89, 92/9, 92/10, 92/11, 92/13, 95/2 i 87/10 o łącznej powierzchni około 21,74 ha.
Data dodania do bazy: 2015-08-12 21:01:16