Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Ryn, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2016-05-04 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.118.2016 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność w części uchwały XVI/116/16 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn
Data dodania do bazy: 2016-05-05 19:13:17
Data ogłoszenia: 2016-05-04 Data wydania: 2016-03-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/116/16 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn
Data dodania do bazy: 2016-06-24 09:43:52
Data ogłoszenia: 2015-08-11 Data wydania: 2015-08-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.227.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 5 sierpnia 2015r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Rynie z 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” terenu położonego w obrębie geodezyjnym Szymonka gm. Ryn na działkach o numerach geodezyjnych 89, 92/9, 92/10, 92/11, 92/13, 95/2 i 87/10 o łącznej powierzchni około 21,74 ha.
Data dodania do bazy: 2015-08-12 21:01:16
Data ogłoszenia: 2015-04-03 Data wydania: 2015-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach geodezyjnych: 2, 5/2 i 5/3, położonych w obrębie geodezyjnym Rybical, gmina Ryn
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:23
Data ogłoszenia: 2014-10-01 Data wydania: 2014-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/347/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 28/64 położoną w obrębie geodezyjnym Ławki gm. Ryn
Data dodania do bazy: 2014-11-03 16:51:28
Data ogłoszenia: 2014-02-14 Data wydania: 2014-02-12
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.42.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 12 lutego 2014r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XXXV/298/2013 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług turystycznych i rekreacji indywidualnej, położonego w obrębie geodezyjnym Rybical, w rejonie wsi Skorupki, gm. Ryn.
Data dodania do bazy: 2014-02-20 08:30:50
Data ogłoszenia: 2014-02-14 Data wydania: 2013-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/298/13 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług turystycznych i rekreacji indywidualnej, położonego w obrębie geodezyjnym Rybical, w rejonie wsi Skorupki, gm. Ryn.
Data dodania do bazy: 2014-02-20 08:30:50
Data ogłoszenia: 2013-12-11 Data wydania: 2013-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/270/13 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach geodezyjnych 101/15, 118/17, 118/18, 121/17 i 121/18 położone w obrębie geodezyjnym Rybical gm. Ryn.
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:47
Data ogłoszenia: 2013-06-11 Data wydania: 2013-06-07
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.368.13 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 7 czerwca 2013r. stwierdzające nieważność w całości uchwały nr XXIX/252/13 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn.
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:33
Data ogłoszenia: 2009-02-25 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXV/240/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ryn, obejmującego działki nr 1/43; 1/48
Data dodania do bazy: 2011-07-13 08:59:33