Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Giżycko gmina Giżycko, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2017-06-09 Data wydania: 2017-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/69/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo-mieszkaniowej przy al. Wojska Polskiego i kanale Giżyckim w Giżycku
Data dodania do bazy: 2017-06-09 18:35:07
Data ogłoszenia: 2016-07-18 Data wydania: 2016-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/56/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy przemysłowej przy ul. Przemysłowej w Giżycku
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:32:20
Data ogłoszenia: 2016-06-10 Data wydania: 2016-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/31/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej położonych przy ul. Warszawskiej w Giżycku
Data dodania do bazy: 2016-06-23 13:36:49
Data ogłoszenia: 2015-12-18 Data wydania: 2015-10-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/98/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej i mieszkaniowej, zawartego pomiędzy ulicami: Jagiełły, Staszica, Warszawską i Wodociągową w Giżycku
Data dodania do bazy: 2016-01-13 13:36:59
Data ogłoszenia: 2015-12-02 Data wydania: 2015-10-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/99/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Moniuszki, między Kanałem Niegocińskim a granicą administracyjną miasta
Data dodania do bazy: 2016-01-18 21:02:48
Data ogłoszenia: 2015-11-03 Data wydania: 2015-09-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej między Placem Grunwaldzkim i ul. Mickiewicza w Giżycku
Data dodania do bazy: 2016-02-12 15:02:34
Data ogłoszenia: 2015-09-28 Data wydania: 2015-09-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.259.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 24 września 2015r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XII/73/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usług turystycznych, zawartych między jez. Kisajno, jez. Tajty, ul. Moniuszki, a zach. granicą działki nr 340/13 w Giżycku
Data dodania do bazy: 2015-09-28 21:49:48
Data ogłoszenia: 2015-09-28 Data wydania: 2015-08-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/73/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usług turystycznych, zawartych miedzy: jez. Kisajno, jez. Tajty, ul. Moniuszki, a zach. granicą działki nr 340/13 w Giżycku
Data dodania do bazy: 2016-02-16 18:59:57
Data ogłoszenia: 2012-05-23 Data wydania: 2012-03-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/8/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej przy ulicy Kolejowej w Giżycku.
Data dodania do bazy: 2012-05-27 13:18:48
Data ogłoszenia: 2012-01-25 Data wydania: 2011-11-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/107/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej przy ul. Olsztyńskiej, Kanale Giżyckim, ul. Unii Europejskiej, 1-go Maja, 3-go Maja i Sikorskiego w Giżycku.
Data dodania do bazy: 2012-01-26 23:05:52