Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Giżycko, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2017-06-09 Data wydania: 2017-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/69/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo-mieszkaniowej przy al. Wojska Polskiego i kanale Giżyckim w Giżycku
Data dodania do bazy: 2017-06-09 18:35:07
Data ogłoszenia: 2017-04-14 Data wydania: 2017-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/310/2017 Rady Gminy Giżycko z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Wilkasy, gmina Giżycko
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:24
Data ogłoszenia: 2016-07-18 Data wydania: 2016-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/56/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy przemysłowej przy ul. Przemysłowej w Giżycku
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:32:20
Data ogłoszenia: 2016-06-10 Data wydania: 2016-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/31/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej położonych przy ul. Warszawskiej w Giżycku
Data dodania do bazy: 2016-06-23 13:36:49
Data ogłoszenia: 2016-06-09 Data wydania: 2016-04-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/206/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Spytkowo, gmina Giżycko
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:48
Data ogłoszenia: 2016-06-09 Data wydania: 2016-04-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/205/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo, gmina Giżycko (działka nr 70)
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:48
Data ogłoszenia: 2015-12-18 Data wydania: 2015-12-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.329.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność w częsci uchwały Nr XIV/127/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wilkasy, gmina Giżycko (działki nr 174 i 176)
Data dodania do bazy: 2015-12-21 21:20:31
Data ogłoszenia: 2015-12-18 Data wydania: 2015-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/127/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Wilkasy, gmina Giżycko (działki nr 174 i 176)
Data dodania do bazy: 2016-01-12 15:07:20
Data ogłoszenia: 2015-12-18 Data wydania: 2015-10-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/98/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej i mieszkaniowej, zawartego pomiędzy ulicami: Jagiełły, Staszica, Warszawską i Wodociągową w Giżycku
Data dodania do bazy: 2016-01-13 13:36:59
Data ogłoszenia: 2015-12-02 Data wydania: 2015-10-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/99/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Moniuszki, między Kanałem Niegocińskim a granicą administracyjną miasta
Data dodania do bazy: 2016-01-18 21:02:48