Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat starachowicki, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2012-10-05 Data wydania: 2012-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/203/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bukówka na terenie gminy Pawłów.
Data dodania do bazy: 2012-10-07 18:34:23
Data ogłoszenia: 2012-09-25 Data wydania: 2012-09-21
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.65.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 września 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/206/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/185/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminy Pawłów
Data dodania do bazy: 2012-10-01 16:30:53
Data ogłoszenia: 2012-08-28 Data wydania: 2012-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/11/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ulic: Ostrowieckiej, Smugowej, Miodowej, Kasztanowej, Pustowójtówny, Al. Wyzwolenia – na obszarze miasta Starachowice zwanego umownie E7 - PKS
Data dodania do bazy: 2012-09-02 17:00:40
Data ogłoszenia: 2012-08-28 Data wydania: 2012-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/12/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami: Iłżecką, Najświętszej Marii Panny, Długą zwanego umownie jednostką C-1 Łazy Zachód na obszarze miasta Starachowice
Data dodania do bazy: 2012-09-02 17:00:40
Data ogłoszenia: 2012-08-17 Data wydania: 2012-07-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.43.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII/184/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szerzawy I na terenie gminy Pawłów
Data dodania do bazy: 2012-08-18 20:03:28
Data ogłoszenia: 2012-07-30 Data wydania: 2012-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/185/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminy Pawłów
Data dodania do bazy: 2012-08-04 22:35:47
Data ogłoszenia: 2012-07-30 Data wydania: 2012-07-23
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.42.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVIII/185/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminyPawłów w zakresie: - § 4 ust. 2 pkt 1 uchwały
Data dodania do bazy: 2012-08-04 22:35:47
Data ogłoszenia: 2012-07-04 Data wydania: 2012-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/3/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ulic: Łącznej, Wrzosowej, zachodniej granicy miasta, ulic Południowej, Podlesie, Smugowej, Moniuszki na obszarze miasta Starachowice, zwanego umownie jednostką E8 – Podlesie
Data dodania do bazy: 2012-07-08 20:23:29
Data ogłoszenia: 2012-05-07 Data wydania: 2012-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/101/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 191 i 1227, położonych w miejscowości Brody z przeznaczeniem na cele budowenictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
Data dodania do bazy: 2012-05-09 11:16:38
Data ogłoszenia: 2012-05-07 Data wydania: 2012-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/102/12 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 134/1, położonej w miejscowości Brody z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
Data dodania do bazy: 2012-05-09 11:16:38