Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wymysłów gmina Kunów, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2014-08-13 Data wydania: 2014-07-31
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.39.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2014r. stwierdza się nieważność uchwały Nr LV/368/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Kunów, Kurzacze, Miłkowska Karczma, Janik, Rudka, Nietulisko Małe, Prawęcin, Doły Biskupie, Wymysłów, Boksycka.
Data dodania do bazy: 2014-08-16 11:29:52