Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Oblęgorek gmina Strawczyn, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2013-04-04 Data wydania: 2013-02-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/188/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na terenie gminy Strawczyn
Data dodania do bazy: 2013-09-26 22:10:52
Data ogłoszenia: 2011-04-26 Data wydania: 2010-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/6/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn
Data dodania do bazy: 2011-04-26 22:36:00
Data ogłoszenia: 2011-04-26 Data wydania: 2011-03-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn
Data dodania do bazy: 2011-04-27 00:10:00
Data ogłoszenia: 2011-04-26 Data wydania: 2011-01-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.1.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/6/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na obszarze gminy Strawczyn, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego: I. W części, która dotyczy: - terenu wyznaczonego na rysunku zmiany planu miejscowego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem ZLz. II. Wskazuje się na nieistotne naruszenie prawa, w zakresie: |braku w legendzie rysunku zmiany planu miejscowego oznaczenia i opisu cienkiej, przerywanej, niebieskiej linii, która znajduje się na tym rysunku. III. Wada określona w punkcie II niniejszego rozstrzygnięcia powinna zostać usunięta przez podjęcie stosownej uchwały na jednej z najbliższych sesji.
Data dodania do bazy: 2011-04-26 21:12:00