Strona główna Informacje Polityka prywatnościpowiat buski:
Gnojno
Nowy Korczyn
Pacanów
Tuczępy
Wiślica

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat buski, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2010-07-01 Data wydania: 2010-05-28
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-50/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 maja 2010r. stwierdzające nieważność §10 uchwały Nr XXXVIII/183/2010 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 4 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój.
Data dodania do bazy: 2011-04-14 01:19:00
Data ogłoszenia: 2010-06-07 Data wydania: 2010-05-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/182/2010 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 4 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój.
Data dodania do bazy: 2011-02-10 00:07:00
Data ogłoszenia: 2009-12-17 Data wydania: 2009-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/346/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Dolina Nidy II” w części znajdującej się na obszarze gminy Busko-Zdrój
Data dodania do bazy: 2011-05-22 20:15:00
Data ogłoszenia: 2009-01-14 Data wydania: 2008-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/240/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 października 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obszaru miasta Busko-Zdrój
Data dodania do bazy: 2011-08-22 19:52:34