Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Złatna gmina Ujsoły, śląskie


Data ogłoszenia: 2012-05-10 Data wydania: 2012-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/112/2012 Rady Gminy Ujsoły z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ujsoły w rejonie Boiska Sportowego w sołectwie Złatna
Data dodania do bazy: 2012-05-12 11:39:21