Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Radlin, śląskie


Data ogłoszenia: 2014-01-03 Data wydania: 2013-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr BRM.0007.091.2013 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin
Data dodania do bazy: 2014-01-15 20:47:40
Data ogłoszenia: 2014-01-03 Data wydania: 2013-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr BRM.0007.092.2013 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin
Data dodania do bazy: 2014-01-15 20:47:40
Data ogłoszenia: 2013-10-09 Data wydania: 2013-10-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.38.2013 Wojewody Śląskiego z dnia 3 października 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miejskiej w Radlinie Nr BRM.0007.058.2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:50
Data ogłoszenia: 2013-10-09 Data wydania: 2013-10-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.40.2013 Wojewody Śląskiego z dnia 3 października 2013r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Miejskiej w Radlinie Nr BRM.0007.060.2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:50
Data ogłoszenia: 2013-10-09 Data wydania: 2013-10-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.41.2013 Wojewody Śląskiego z dnia 3 października 2013r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Miejskiej w Radlinie Nr BRM.0007.061.2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin
Data dodania do bazy: 2013-11-19 08:56:06
Data ogłoszenia: 2013-09-02 Data wydania: 2013-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr BRM.0007.058.2013 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin
Data dodania do bazy: 2013-09-09 14:24:23
Data ogłoszenia: 2013-09-02 Data wydania: 2013-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr BRM.0007.059.2013 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin
Data dodania do bazy: 2013-09-09 14:24:23
Data ogłoszenia: 2013-09-02 Data wydania: 2013-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr BRM.0007.060.2013 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin
Data dodania do bazy: 2013-09-09 14:24:23
Data ogłoszenia: 2013-09-02 Data wydania: 2013-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr BRM.0007.061.2013 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin
Data dodania do bazy: 2013-09-09 14:24:23