Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Mysłowice, śląskie


Data ogłoszenia: 2013-11-13 Data wydania: 2013-10-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/889/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Katowicka – Obrzeżna Północna”, „Bytomska - Obrzeżna Północna – Świerczyny” w Mysłowicach obejmującego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Mysłowic „28 zmian” w części obszaru nr 28
Data dodania do bazy: 2013-11-15 07:57:44
Data ogłoszenia: 2013-02-26 Data wydania: 2013-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/708/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bończyk przyjętego uchwałą Rady Miasta Mysłowice nr XVII/196/2003 z dnia 14 listopada 2003r. w rejonie ulic: Katowickiej, Obrzeżnej Północnej i Potoku Bolina
Data dodania do bazy: 2013-04-09 11:10:57